Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

"Άγιοι μαρτυρήσαντες και ήρωες του τόπου
εβγάτε απο τους τάφους σας να δείτε το κατάντι
πόσο πολύ πιό χαμηλά φτάνει η ζωή τ΄ανθρώπου
σαν ζεί χωρίς ιδανικά μές της ζωής τ΄αγνάντι"

Ω, της Ελλάδος οξύμωρον κάλλος
τόπος μικρός μα συνάμα μεγάλος

Ελλάδα χώρα του φωτός
λαμπρού του παρελθόντος
κατέστης φάσμα της νυκτός
και ομοιάζουσα φρικτώς
ως τεθνεούσης ζώντος

"Ο προβληματισμός αποτελεί το πρώτο στάδιο επίλυσης των προβλημάτων"

"Η ιστορία γράφεται οταν λές "ΟΧΙ" εκεί που όλοι περιμένουν να πείς "ΝΑΙ" "

"Η πίστις είς τον θεόν,δίδει δύναμην και αξίαν είς τον εκάστοτε αγώνα"

"H αλήθεια ακολουθεί πάντοτε τον μοναχικό και δύσβατο δρόμο της νίκης"

"Ο λησμονήσας τους προγόνους,λειτουργεί υπαρξιακώς ώς τροχοπέδη μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος"

"Όστις ήλθεν,αναγκαστικώς απελθέτω"